Algemene informatie en -voorwaarden


Algemene informatie en -voorwaarden:

Bij het intakegesprek bespreek ik met je wat je hulpvraag is, welke verwachtingen je hebt van de therapie, welke eerdere mogelijke hulp er eventueel is geweest en maken we behandelafspraken die vastgelegd worden in een behandelovereenkomst.

Daarnaast wordt van iedere sessie kort het verloop vastgelegd. Deze informatie wordt conform de AVG en eisen van de beroepsvereniging bewaard.

Na iedere sessie ontvang je een factuur op naam, met het verzoek deze te betalen binnen 14 dagen. Tot 24 uur van tevoren is het mogelijk om een gemaakte afspraak te annuleren, daarna zal de geplande sessie in rekening worden gebracht.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met persoonlijke gegevens
  • Er voor zorg dat derden geen toegang hebben tot deze gegevens, zonder jouw schriftelijke toestemming.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming
  • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg (intervisie/supervisie)
  • Voor de financiĆ«le administratie; om een factuur te kunnen opstellen
  • Het gebruik van het emailadres voor correspondentie of toezenden van de facturen.

Op de zorgnota staan alleen de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, wanneer de cliƫnt in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de (aanvullende) verzekering:

  • naam, adres en geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling (psychosociaal consult) en behandelcode
  • de kosten van het consult

Ik ben daarnaast gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) en de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden (LVPW). Tevens ben ik aangesloten bij de RBCZ. Als registertherapeut van de LVPW val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Zie hiervoor de klachtenregeling: https://lvpw.nl/wp-content/uploads/2020/01/Klachtenreglement.pdf