Wat is systeemtherapie?


Bij relatie- en gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, wordt er van uitgegaan dat de cliënt deel uitmaakt van een systeem (bv. gezin, partnerrelatie). Er wordt gekeken naar de wisselwerking in het systeem.

Partnerrelatietherapie                                                                                      

Bij relatieproblemen kan systeemtherapie helpend zijn. Partners die langzaam ‘uit elkaar groeien’, of juist vaak hevige ruzies hebben kunnen baat hebben bij partnerrelatietherapie. Bij seksuele problemen, jaloezie en ontrouw kan een relatietherapeut u helpen. Vaak is de communicatie vastgelopen. Een relatietherapeut is gespecialiseerd om partners hierin te begeleiden. Vaak wordt met u gekeken naar de gezinnen van herkomst van beide partners, omdat patronen in uw relatie kunnen zijn ontstaan door vroegere ervaringen die frustratie, verdriet of boosheid oproepen.

Gezinstherapie                                                                                                  

Elk gezin is anders, niet alleen wat betreft de gezinssamenstelling, verschillende persoonlijkheden, maar ook wat betreft de eigen afspraken, omgangsregels en verwachtingen. Zo nu en dan onenigheid of problemen binnen het gezin zijn heel normaal. Als gezinsproblemen ernstig zijn of lang aanhouden, kan de druk op het gezin te groot worden, en verwijdering ontstaan en bij kinderen en jongeren kan dit zich uiten in gedrags- of emotionele problemen. Na echtscheiding is elk gezin ontregeld en zal het gezin een nieuw evenwicht moeten zien te vinden. Gezinstherapie kan u daarbij helpen.

Werkwijze van een systeemtherapeut

Een systeemtherapeut zal met u op zoek gaan naar andere manieren om met de problemen om te gaan, met respect voor de stijl, cultuur en achtergrond van elk individueel gezin. Dat kan veel inzicht geven in het ontstaan van de problemen en uw eigen oplossend vermogen.