Relatie, EFT & Gezin


Problemen in je relaties kunnen er voor zorgen dat je je erg ongelukkig voelt. Wanneer je de mensen die belangrijk voor je zijn niet meer kunt bereiken, conflicten zich opstapelen en zorgen om je kinderen of partner toenemen, kan relatie- of gezinstherapie uitkomst bieden.

 

Relatietherapie en EFT

In 2010 heb ik kennis gemaakt met EFT. Sindsdien werk ik met deze evidencebased methode om paren te helpen zich met elkaar te verbinden. De methode is gericht op het doorbreken van negatieve interactiepatronen door middel van het vergroten van inzicht in je eigen onderliggende behoeftes en die van je partner. Uit onderzoek blijkt dat deze behandelvorm bijzonder effectief is (zie www.eft.nl.).

 

Gezinstherapie

Gezags-, gedrags-, en emotionele problemen in een gezin verstoren onderlinge verhoudingen en hebben invloed op de sfeer in het gezin. Wanneer de kinderen een rol spelen bij de problemen die in een gezin zijn ontstaan, dan kunnen zij ook een rol spelen bij de oplossing van de problemen. Zij zullen er zelf immers ook last van hebben. Het is mijn ervaring dat al met enkele gesprekken de sfeer in het gezin aanzienlijk kan verbeteren. Mijn kracht ligt bij het werken in gezinnen met kinderen of adolescenten met grensoverschrijdend gedrag, psychische problematiek en identiteitsvragen. Vanuit mijn werkzaamheden in de jeugd GGz heb ik veel expertise ontwikkeld op het terrein van ADHD, eetstoornissen, emotieregulatie problematiek, angst en depressie en gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren. Naast uitleg over de problematiek help ik om veranderingen in het gezin opnieuw te leren begrijpen en hanteren, (inzicht in) eigen opvoedingsvaardigheden te vergroten en de communicatie in het gezin te verbeteren.

 

Opvoedingsondersteuning

Het kan zijn dat ouders niet altijd op één lijn zitten, het moeilijk vinden om consequent te zijn of het gedrag van hun kind te begrijpen. Ook kan het gebeuren dat kinderen elkaar in de weg zitten en er veel onderlinge ruzies zijn. Hierdoor worden ouders zwaar belast. Ouders die vragen hebben met betrekking tot de opvoeding van hun kind(eren), kunnen bij mij terecht. Hierbij kan zowel gedacht worden aan een éénmalige adviesgesprek als aan coaching bij meer complexe problemen die een stevige ondersteuning vragen.

Opvoedingsondersteuning staat in het teken van de opvoeding, groei en ontwikkeling van kinderen/jongeren met al zijn/haar mogelijkheden en beperkingen.

 

Jongeren

Je bent op zoek naar je eigen identiteit, hebt conflicten op school, met ouders of leeftijdgenoten. Het lukt je niet om de juiste keuzes te maken of je piekert veel, slaapt slecht of je voelt je ongelukkig. Ik help je om je zelf beter te leren begrijpen, je relaties met je omgeving te verbeteren of moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Jouw leeftijd, levensfase en je eigen wensen zijn hierbij de uitgangspunten.