Tarieven


In het intakegesprek komt de hulpvraag aan bod en stel ik vragen om het probleem te verduidelijken. Mocht blijken dat hulp beter elders geboden kan worden, dan zijn er geen kosten aan het intakegesprek verbonden.

 

Kosten

Gesprekken duren 60 minuten. De kosten van een gesprek zijn €110.

 

Vergoeding

Omdat ik lid ben van de Landelijke Vereniging Psycho­sociaal Werkenden (LVPW) worden gesprekken door een groot aantal ziektekostenverzekeraars (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering vergoed.

Je kunt kijken of je verzekeraar de kosten vergoedt via https://lvpw.nl/partner/vergoeding-zorgverzekeraar/. Nadat je mij betaald hebt, kunt je de rekening dan zo mogelijk declareren bij je ziektekostenverzekeraar.

 

 

Wachttijd 

Ik werk zonder wachtlijst en zonder doorverwijzing van een huisarts. In de meeste gevallen kan er binnen zes weken gestart worden.

 

Afzeggen of verzetten afspraak

Bij afzeggen uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak worden geen kosten in rekening gebracht. Daarna zal het tarief worden doorberekend (met uitzondering van dringende medische redenen).