Werk


Werk vult een belangrijk deel van het leven. Conflicten op het werk zijn van systemische aard. Negatieve interacties, gebrek aan waardering en miscommunicatie kunnen de kwaliteit van het werk aantasten. Ik bied ondersteuning aan teams in de non-profitsector.

Ik bied effectieve teamcoaching, gericht op inzicht in de werksituatie en capaciteiten van de medewerkers. Ik help teamleden vanuit een ander perspectief te kijken naar eigen en andermans capaciteiten en de omgang met collega’s of leidinggevende. Veranderingen worden soms gezien als een bedreiging, er is onbegrip of weinig bereidheid om ideeën van elkaar aan te nemen.  Op een onafhankelijke en kritische manier kijk ik mee naar vragen en problemen en help om nieuwe inzichten te ontwikkelen om de sfeer en de samenwerking in het team te verbeteren.